Voorlopig nog geen werkzaamheden bij de Bunker

Terug

Apps
Wethouder Herbert Raat (VVD) heeft een update uitgebracht in het dossier rond de voorgenomen renovatie van De Bunker aan de Wolfert van Borsselenweg in Amstelveen Noord. Het plan van de gemeente is om De Bunker te restaureren en er een educatief karakter aan te geven. De Vereniging Sloop de Bunker (VSB) en een aantal direct omwonenden wil echter dat de bunker verdwijnt. Sindsdien spelen er tal van (juridische) procedures en ligt de kwestie gevoelig. Aanwijzing tot monument van wethouder Raat in de inmiddels complexe kwestie en de diverse procedures blijkt onder andere dat de rechtbank in ieder geval geen reden ziet tot verder getuigenverhoor inzake vermeend onrechtmatig handelen van gemeente Amstelveen cq. het handelen van de wethouder. Tegen de aanwijzing tot monument werd eerder ook bezwaar gemaakt door omwonenden, VSB en de verenging Federatief Joods Nederland (FJN). De zaak staat bij de rechtbank Amsterdam op de rol op 12 september 2017. Eerder wilde FJN ook al dat Raat strafrechterlijk vervolgd zou worden vanwege diverse uitlatingen rond de bunker, maar het Openbaar Ministerie maakte daar korte metten mee. Een eerder verleende waterwetvergunning, waartegen VSB bezwaar aantekende, blijft in stand en over een bezwaarprocedure die door VSB werd ingediend tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning door de gemeente, wordt naar verwachting in september meer duidelijk. De wethouder laat weten aan het einde van het jaar met een nieuwe update te komen. Over de gewenste educatieve invulling van De Bunker wordt nog een voorstel gemaakt, waar de gemeenteraad uiteindelijk moet beslissen. Dit voorstel komt echter pas als de juridische procedures zijn afgerond.

Apps
Terug